• capabel TOPICS
WORKS
2022.02.25
  • Pococha:釈迦💠「オチ湯呑みイベ」入賞
  • 2022年2月24日開催
    「オチ湯呑みイベ」 2位入賞致しました。

    配信アプリ:Pococha
    ライバー名:釈迦💠